ÜYE GİRİŞİ
Mail
Parola
LİNKLER
Dernek Hakkında
TARİHÇEMİZ:
Pediatrik Dermatoloji Derneği 27.09.2004 tarihinde Kayseri’de Dermatologlar ve Pediatristler tarafından kurulmuştur. Kuruluş çalışmaları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı tarafından Türkiye genelinde bir “Pediatrik Dermatoloji Çalışma Grubu” oluşturulması ile başlamıştır. Bu gruba gösterilen yoğun ilgi üzerine derneğin kurulmasına 13-16 Mayıs 2004 tarihinde Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ve Pediatri Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Birinci Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri sırasında karar verilmiştir.

Kurucu üyeler Prof.Dr.Ümit Ukşal, Prof.Dr.Serap Utaş, Prof Dr.Ruhan Düşünsel, Prof.Dr.Türkan Patıroğlu, Prof.Dr.Selim Kurtoğlu, Prof. Dr. Muammer Seyhan ve Doç.Dr. Deniz Yücelten’dir.

Sayın Meslektaşlarım

Pediatrik Dermatoloji alanındaki çalışmalar ilk olarak 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin öncülüğünde Pediatrik Dermatoloji çalışma grubu şeklinde başlamış ve daha sonra “Pediatrik Dermatoloji Derneği” kurulmuştur.

Pediatrik Dermatoloji Derneğinin kurucu üyeleri Ümit Ukşal, Serap Utaş, Ruhan Düşünsel, Türkan Patıroğlu, Selim Kurtoğlu, Muammer Seyhan ve Ayşe Deniz Yücelten’dir. Derneğimiz kuruluşundan bu yana iki kez Kayseri’de daha sonra Trabzon, Mersin ve Aydın Kuşadası’nda olmak üzere beş kez “ Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri” isimli simpozyum, 2009 yılında İstanbul’da 1. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Yaz Okulu ve 2012’ de Avrupa Pediatrik Dermatoloji (ESPD) kongresini düzenlemiştir.

Bugüne kadar derneğimizin düzenlediği ulusal ve uluslarası etkinlikler meslektaşlarımız arasında pediatrik dermatoloji konusundaki bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bilimsel bir ortamda, sıcak bir dostluk köprüsü olma misyonu ile yapılmaktadır. Uluslararası etkinliklerimiz Avrupa’lı meslektaşlarımız arasında ülkemizi temsil etme fırsatını vermiştir. Halen Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği (European Society for Pediatric Dermatology-ESPD) yönetim kurulunda 2 üye ile temsil edilmekteyiz. 2012 Yılında Prof.Dr.Ümit Ukşal ESPD başkanlığına seçilmiş olup 2 yıl başkanlık süresinin sonunda Executive Commitee üyesi olarak göreve devam edecektir. Derneğimiz kuruluşundan bu yana memleketimizin tüm dermatolog ve pediatristlerine ortak bir bilim platformu oluşturma çabası içinde olmuş ve tüm illerimizden katılan meslektaşlarımıza yaygın bir hizmet vermeyi prensip edinmiştir. Tüm bu çabaların sonucu olarak 2013 yılı Ocak ayında derneğimiz “Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği” adını almaya hak kazanmıştır. Bu onurlu ismi taşımaya hak kazanmanın derneğimize büyük bir gurur kazandırmasının yanı sıra daha büyük bir sorumluluk da yüklediğinin bilincindeyiz. Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği bundan sonra dernek üye sayısını artırma, tüm illerimizde temsilciler aracılığı ile düzenli iletişim sağlama, interaktif eğitim toplantıları , kurs ve simpozyumlar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Çocuklarımız en değerli varlıklarımız olarak en özenli bakım ve ilgiye layıktırlar. Biz de ülkemizde çocuklardaki deri hastalıkları tanı ve tedavisinde en ileri standardlara ulaşabilme umudu ile hep birlikte çabalayacağız. Tüm dermatolog ve pediatristleri bizimle birlikte çalışmaya bekliyoruz…

Prof.Dr.Ümit Ukşal


Dear Colleagues

The Turkish Pediatric Dermatology Society (TPDS) was founded in 2004 by Ümit Ukşal, Serap Utaş, Ruhan Düşünsel, Türkan Patıroğlu, Selim Kurtoğlu, Muammer Seyhan, and Ayşe Deniz Yücelten. Since that time TPDS has organized 5 national pediatric dermatology meetings, 1 European Pediatric Dermatology Summer School, and 1 European Society of Pediatric Dermatology (ESPD) meeting. Those meetings convened in a warm and friendly scientific environment characterized by the free exchange of a multitude of experience and knowledge. Currently, 2 members of TPDS are members of ESPD and in 2012 Prof. Dr. Ümit Ukşal was elected as its president.

TPDS has sought to create a scientific community of pediatricians and dermatologists, with the aim of promoting membership, and organizing interactive educational meetings, courses, and symposiums. Children are a society’s most valuable resource; therefore, they deserve the most meticulous care and attention. TPDS members will continue to seek the highest standards in the diagnosis and treatment of childhood skin diseases. We look forward to working with all pediatricians and dermatologists.

Prof. Dr. Ümit Ukşal