5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Kongre`sinin ardından